English version, scroll below

Onafhankelijkheid van Adventurebackpack.com

Onze passies zijn reizen, outdoor en avontuur. Wij willen als platform objectieve informatie plaatsen zodat onze bezoeker een eerlijk en oprecht beeld krijgt van de onderwerpen op onze kanalen. Als informatief platform is het ons doel om zo onafhankelijk mogelijk te opereren. Natuurlijk is dat niet altijd geheel mogelijk. Dit om de doodeenvoudige reden dat er ook onkosten worden gemaakt en deze gefinancierd moeten worden. Desalniettemin garanderen wij dat alle meningen en opinies op onze site geheel onafhankelijk zijn tenzij anders vermeldt. Daar waar wij advertorials en commerciële content plaatsen zal dit duidelijk aangegeven zijn.

Samenwerken met AdventureBackpack.com

Wij hebben ervaringen met -en staan open voor- samenwerken op allerlei vlakken. Heeft u als merk interesse in de mogelijkheden voor een samenwerking met AdventureBackpack.com neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt dan mailen aan Leen op mailadres: leen@AdventureBackpack.com.

Commerciële mogelijkheden door samenwerken

Als u denkt aan een commerciële samenwerking moeten wij vermelden dat wij uitsluitend samenwerkingen aangaan die passen bij onze corporate identity. Ook eisen wij dat hetgeen aansluit bij de eisen en wensen van onze doelgroep. Heeft u interesse? Vraag dan onze mediakit aan via leen@AdventureBackpack.com

Barterdeals

Wij staan ook open voor samenwerken door middel van de bekende barterdeals. Heb je een idee om dit in te vullen neem dan gerust contact op met Leen (leen@adventurebackpack.com).

Publiceren op AdventureBackpack.com

Wij staan tevens open voor het posten van externe content op ons platform. Ook hiervoor geldt dat u geheel vrijblijvend informatie op kunt vragen bij Leen. U kunt mailen aan leen@AdventureBackpack.com.

 

English version

Co-operating with AdventureBackpack.com

Independency Adventurebackpack.com

We’re passionate about travel, outdoor and adventure. As a platform we want to provide objective information so our visitor gets an honest and true image of the subjects on our channels. As informative platform it is our goal to operate as independent as possible. This is not always possible because of the simple reason that expenses have to be made and financed. However we guarantee all opinions on our website are completely independent unless mentioned otherwise. Advertorials and commercial content will be indicated clearly.

Co-operating with AdventureBackpack.com

We are experienced in and are open to cooperations on all kinds of areas. Are you, as a brand, interested in the possibilities for a cooperation with AdventureBackpack.com, please contact Leen at e-mail: leen@AdventureBackpack.com.

Commercial possibilities by co-operating

If you think about a commercial co-operation with us, we like to inform you that we only work together if it fits our corporate identity. The commercial co-operation has to fit our target groups needs and wishes. Are you interested? Ask our media kit via leen@AdventureBackpack.com

Barter deals

We are open for barter deals. Do you have an idea how to fill this in, please contact Leen at leen@adventurebackpack.com.

Publication at AdventureBackpack.com

Last but not least, we are open to posting external content on our platform. Here, again, you can contact Leen at leen@AdventureBackpack.com.

 

Spread the love